Техническа поддръжка и организация на планови ремонти 

Посещение минимум един път в седмицата от квалифицирано техническо лице и отстраняване на дребни неизправности и повреди (подмяна на електрически лампи, реглаж на автомати на входни врати, ремонт на дръжки и брави на входна врата и други).

Постоянна комуникация и надзор над дружества, извършващи услуги по поддръжка на съоръжения в ЕС – асансьорни фирми, фирми за озеленяване и други.

и подобрения в ЕС, чрез предоставяне на оферти от специализирани фирми.

КЛИЕНТСКИ ПОРТАЛ

за аварийни сигнали и незабавна реакция в зависимост от ситуацията

Вход