Професионални юридически услуги

  • Процедура по събиране на просрочени вноски от собственици в ЕС по съдебен път.
  • Процедура по събиране на стари легитимни вземания към ЕС.